Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Dolj
Absolventii programului de master "Contabilitate si raportari financiare conforme cu standardele internationale" organizat de FEAA Craiova se pot inscrie la stagiu in cadrul CECCAR Filiala Dolj fara sustinerea examenului de admitere, in termen de 1 an de la absolvire. Documentele necesare inscrierii : http://ceccar.ro/ro/?page_id=996 

Cerere inscriere examen acces 2016.JPG

CV.jpg

Documente necesare inscrierii.JPG

Tematica examen acces EC 2016.pdf

Tematica examen acces CA 2016.pdf

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

 

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009